Dansk Gedeunion tager over.

Dang er nedlagt og Dansk Gedeunion tager over og varetager alle gederacers ve og vel, samt medlemspleje.
Alle er velkomne i denne forening.